Children’s Academy & Learning Center 3rd Anniversary Celebration Feb 22, 2015

 In Children's Academy, Events, Quality Schools Program

Dear Friends, ( Kreyòl Ayisyen anba )

I am writing to invite you to Haiti Partners Children’s Academy and Learning Center’s 3rd Anniversary Celebration.

When: Sunday, February 22, 2015 at 3 pm

Where: Baocia (Commune of Petion-Ville) two miles beyond Marlique

GPS Coordinates:  

18°29’31.37”N

72°15’7.85″W

On Google Maps: http://goo.gl/maps/L0aAt

We hope you can join us! WOZO Youth Choir will sing and dance and we’ll be serving rolls from our social business bakery BABOU ; ) Everyone’s invited!

Appreciatively,

John


Chè Kòlaboratè, 

Sa fè m plezi ekri nou jodi a pou m envite nou nan selebrasyon 3em anivesè ADECA ( Academie Des Enfants et Centre Apprentissage ).

Ki jou/ki lè : Dimanch, 22 Fevriye, 2015 a 3zè

Ki kote : Baocia (Commune de Petion-Ville) 3 kilomèt apre Marlique

GPS :  

18°29’31.37”N

 72°15’7.85″W

Google Maps: http://goo.gl/maps/L0aAt

Nou swete ou ka vin patisipe ! WOZO Youth Choir ap chante, danse epi n ap sèvi pen k ap fèt nan boulanje a, BABOU ; ) Tout moun envite !

Avek anpil respè,

John


Photos from last year’s celebration/Foto ki sòti nan selebrasyon ane pase :

WOZOADECA2014ADECA20143ADECA20142ADECA20141

Recent Posts

Start typing and press Enter to search