Come celebrate the Children’s Academy 4th Anniversary with us!

 In Children's Academy, Events, Quality Schools Program

Announcing Haiti Partners Children’s Academy and Learning Center’s 4th Anniversary Celebration!

  • When: Sunday, February 28, 2016 at 3 pm
  • Where: Bawosya (Baocia is in Commune of Petion-Ville) two miles beyond Marlique
  • GPS Coordinates:  18°29’31.37”N; 72°15’7.85″W
  • On Google Maps: http://goo.gl/maps/L0aAt

We hope you can join us!  Everyone’s invited!

Appreciatively,

Administrative Team

____________________________________________________________________

Chè Zanmi, 

Sa fè m plezi ekri nou jodi a pou m envite nou nan selebrasyon 4em anivesè ADECA ( Academie Des Enfants et Centre Apprentissage ).

  • Ki jou/ki lè : Dimanch, 28 Fevriye, 2016 a 3zè
  • Ki kote : Bawosya (Baocia se nan Commune de Petion-Ville) 3 kilomèt apre Marlique
  • GPS : 18°29’31.37”N; 72°15’7.85″W
  • Google Maps: http://goo.gl/maps/L0aAt

Nou swete ou ka vin patisipe !  Tout moun envite !

Avek anpil respè,

Ekip Administrasyon

Recent Posts

Start typing and press Enter to search